Ūkana

Ūkana – šilto garuojančio oro ar kylančio rūko regimas sluoksnis, migla, rūkas.

Sinonimai

Migla, rūkas, aprasoti, blanda, dulkti, susipainioti, nesupratimas, atolas, šydas, dūlis.